Focus van  CIRCLE4IT : ICT regie……

  • Projectmanagement in (ICT- en Telecomlandschappen)  op het snijvlak van architectuur, techniek (infrastructuur), business- en beheersprocessen;
  • Opzetten en uitvoeren van transitie- en migratiemanagement(regie) voor bijvoorbeeld Operating Systemen, kantoorautomatisering, (business) applicaties, of infrastructurele aanpassingen binnen ICT/Business projecten;
  • Implementatie- en innovatietrajecten in Business Informatiesystemen- en – infrastructuren;
  • Proces- en netwerkmanagement bij Telecomproviders.

Deze taken hebben meerdere kernpunten gemeen: namelijk overzicht, regie, Lean en Agile

Deze opdrachten vergen buiten technische vaardigheden ook andere vaardigheden zoals management- sociale-, communicatieve- en organisatorische- en  administratieve/financiële om “man in the middle” te zijn. Dus meer dan ICT alleen!

Stakeholder- en perceptiemanagement  zijn daar ook belangrijke peilers in, maar ook Lean/Agile denken, buiten de gebaande paden, “out of the box”.

Buiten dat is technische affiniteit en vooral tact in de omgang met mensen in en buiten het team belangrijk. Zowel met collega’s binnen het project als in- en externe toeleveranciers van het project. Een project voer je uit met mensen en draait niet alleen om uitvoering van pure procedures/templates en  “kille” techniek hoe mooi deze techniek ook is. Het gaat allemaal al snel genoeg.

Technische kennis is onontbeerlijk, als we de kennis weten te mobiliseren en samen inzetten vormt dit de basis voor succes.

Last but not least is inrichting van de administratieve, planning en controlfuncties  een belangrijke onderdeel omdat de levensvatbaarheid en ijkbaarheid van een project mede afhangt van de verantwoording ervan.

Samen maken we het project, adoptie en betrokkenheid door u als klant is natuurlijk key,  maar dat geldt ook voor diegene die het mag gaan doen, anders gaat een project hoe ambitieus ook, helaas geen succes worden. Hiervan zijn voldoende voorbeelden te geven.

Daarom, betrek vroegtijdig projectmanagement, het liefst al bij de ideevorming en tekentafel!

Van “kladblok tot projectrealisatie”, samen met u deze weg afleggen.

CIRCLE4IT ontzorgt, kan en wil deze rol graag voor u invullen !

Heeft u vragen ? Neem contact met mij op.