Mijn werk bestaat uit het ontzorgen , ondersteunen en adviseren  van  u als ondernemer,  op het gebied van ICT, bestaande uit toepassingen, processen en projecten. Mijn werkwijze is om u op onafhankelijke wijze te helpen bij het oplossen van ICT gerelateerde vraagstukken. Vraagstukken die op het gebied van infrastructuur, telecom, bedrijfstoepassingen  en/of processen liggen.

In uw bedrijfstak en in ons  privéleven vinden (veranderings-) processen plaats, het ene na het andere, het ene ingewikkelder of technischer dan het andere.

Zakelijk hebben we het veelal over ICT-, organisatorische- en  werkprocessen welke evolueren.  Ontwikkelingen  en gewijzigde omstandigheden hebben impact op deze processen en de mens MOET mee. Niet inspelen op deze innovaties, betekent stilstand en achteruitgang in de bedrijfsvoering met alle gevolgen van dien. 

Ik hoop u verder te helpen bij het maken van uw keuzen!

CIRCLE4IT‘s werkwijze is gebaseerd op Kwaliteitscirkel van William Edwards Deming  “Plan, Do, Check, Act ”.

Heeft u vragen? Neem contact met mij op.