Business Consultancy, het werken voor u als klant vergt wel een gezonde kijk op de maatschappij, business en technologie en ontwikkelingen met betrekking tot inzet van innovaties in uw bedrijf. 

CIRCLE4IT heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in het acteren op  operationeel- , tactisch- en strategische niveau tussen ICT afdelingen en Business en kan deze ervaring inzetten bij het maken van adviezen en uitvoeren van business consultancy opdrachten o.a. adviesopdrachten herinzet/vernieuwing  automatisering en telecomtoepassingen.

Een visie vertalen in concrete plannen, gevoed door hedendaagse ontwikkelingen doet men er niet even bij,   Door middel van gesprekken, interviews, mindmap- en brainstormsessie zal dit tot stand gaan komen. Of de plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden is pas duidelijk   na commitment en een go/nogo beslissing.

In dit kader versta ik onder business consultancy eveneens het samen met u opstellen van ICT Beleid, Servicemanagement en Contractmanagement,  het maken van bijvoorbeeld  ICT Scan, uitvoeren van Second Opinion, offertebeoordeling en het beschrijven van uw ICT landschap.

Veelal is dit werk op interim basis waar uw werknemers of de tijd, of de expertise (deels) voor missen. CIRCLE4IT kan deze verbinding leggen.