Focus van  CIRCLE4IT : ICT regie……

  • Projectmanagement in (ICT- en Telecomlandschappen)  op het snijvlak van architectuur, techniek (infrastructuur), business- en beheersprocessen;
  • Opzetten en uitvoeren van transitie- en migratiemanagement(regie) voor bijvoorbeeld Operating Systemen, kantoorautomatisering, (business) applicaties, of infrastructurele aanpassingen binnen ICT/Business projecten;
  • Implementatie- en innovatietrajecten in Business Informatiesystemen- en – infrastructuren;
  • Maar ook proces- en netwerkmanagement bij Telecomproviders zijn niet vreemd;

Project- , migratie-,   transitie-  en implementatiemanagement hebben meerdere kernpunten gemeen: namelijk overzicht, regie!

De projectmanagementopdrachten vergen buiten technische vaardigheden ook andere vaardigheden zoals sociale, communicatieve en organisatorische en administratieve/financiele om “man in the middle” te zijn.

Stakeholder- en perceptiemanagement  zijn daar ook belangrijke peilers in.  Buiten dat is technische affiniteit en vooral tact in de omgang met mensen in en buiten het team belangrijk. Zowel met collega’s binnen het project als in- en externe toeleveranciers van het project. Een project voer je uit met mensen en draait niet alleen om uitvoering van pure procedures/templates en  “kille” techniek hoe mooi deze techniek ook is.

Maar ook (technische) kennis is onontbeerlijk, als we de kennis weten te mobiliseren en samen inzetten vormt dit de basis voor succes.

Last but not least is inrichting van de administratieve, planning en controlfuncties, een belangrijke functie omdat de levensvatbaarheid en ijkbaarheid van een project mede afhangt van de verantwoording. Vanuit vorige projecten is ervaring opgebouwd, bestaande uit inrichting, opstarten en uitvoeren van Project Management Office (PMO);

Samen maken we het project, adoptie en betrokkenheid door u als klant is natuurlijk key,  maar dat geldt ook voor diegene die het mag gaan doen, anders gaat een project hoe ambitieus ook, helaas geen succes worden. Hiervan zijn voldoende voorbeelden te geven.

Daarom, betrek vroegtijdig projectmanagement, het liefst al bij de ideevorming en tekentafel!

Van “kladblok tot projectrealisatie”, samen met u deze weg afleggen.

CIRCLE4IT ontzorgt en kan deze rol voor u invullen !