ICT Regisseur

Wat versta ik onder ICT regisseur.

Als ICT regisseur, ofwel projectmanager/procesinnovator is mijn motto ”groei mee met de ontwikkelingen, stilstand is achteruitgang, innovatie is vooruitgang”. Een ICT project is meer dan alleen ICT.

Ik bekijk projecten vanuit verschillende perspectieven, oftewel met verschillende brillen:
– u als opdrachtgever/klant;
– ICT technology/architectuur;
– ICT beheer;
– de Business/gebruiker.

Allen adopteren zij een deel van het project, samen maken we het. De ICT regisseur heeft dus een ketenverantwoordelijkheid.

Daarom is het belangrijk dat deze veranderingen goed gemanaged worden door de gehele keten.
Als een veranderingsproces, los van bedrijfstak niet wordt geadopteerd door diegenen die het moeten uitvoeren en adopteren wordt de innovatie een desillusie, kost geld en gaat ten koste van de arbeidsproductiviteit, – vreugde en efficiëntie van de mens.

Denk aan de metafoor:  “bij het ontstaan van een toneelstuk of een film, is de regisseur in een vroegtijdig stadium betrokken bij het script (de kladblok) en begeleidt, inspireert en motiveert  het team tijdens de productie, de uitvoeringen en achteraf om ook eventueel gemaakte fouten of gewijzigde gezichtspunten te verbeteren in volgende producties, dan creëer je betrokkenheid  ”